OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

UBYTOVÁNÍ U PILY KVILDA 45

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)
 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb
vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, (u cizinců státní občanství)
2)    adresa místa trvalého pobytu (nebo místa trvalého bydliště v zahraničí)
3)    číslo občanského průkazu (nebo cestovního dokladu, případně číslo víza)
4)   poskytnuté telefonní číslo
5) poskytnutý e-mail a jiná komunikace na sociálních sítích (adresa pro komunikaci)
Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně
§ 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel
pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského
průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele
Údaj 4) až 5) – telefonní číslo, e-mail a jiná komunikace na sociálních sítích je nezbytné pro
komunikaci s klienty (klient na vyžádání poskytne)
(komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby
 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem,
v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

Zpracování osobních údajů

 
a) Uložení osobních údajů:
-       údaje jméno a příjmení, adresa, telefon e-mail i ostatní komunikace na sociálních sítích jsou uloženy v databázi
pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
-       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě
se zabezpečeným uložením
 
b) Doba archivace
-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné
povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
    
 
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu

s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo

poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce,

pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 
 

Jaroslava Orságová
UBYTOVÁNÍ U PILY KVILDA

gdpr-icon.png

TOPlist